Ostrów Tumski jest najstarszym obszarem we Wrocławiu. To właśnie tutaj rozwijało się wczesne osadnictwo. Jedną z pozostałości przeszłości jest zamek na Ostrowie Tumskim, który w przeszłości był dawną rezydencją wrocławskich kasztelanów, a następnie piastowskich książąt dzielnicowych.

 

Od grodu do zamku

Gród na Ostrowie Tumskim został wzniesiony w X wieku – znajdował się on na zachodnim cyplu. Gród był okrągły i otoczony wałem i umocniony częstokołem. W kolejnych latach był on powiększany, jak wykazały badania.

 

W XII wieku gród ten został zajęty przez księcia Bolesława Wysokiego. To właśnie on zdecydował się na budowę kamiennej rezydencji na terenie grodu, a także nowej kaplicy zamkowej. Najazd mongolski na Wrocław mający miejsce w XIII wieku nie zniszczył zamku.

 

W kolejnych wiekach władcy nie rezydowali już w zamku na Ostrowie. Został on przekazany Kościołowi. W czasie oblężenia Wrocławia w 1945 zabudowa terenu zamkowego uległa poważnym zniszczeniom, dlatego też nie udało się odbudować jej w pełni.

 

Zamek na Ostrowie Tumskim dzisiaj

Dawny zamek znajdował się na obszarze po obu stronach współcześnie istniejącej ulicy św. Marcina między Odrą, ulicą Świętokrzyską i budynkami ul. św. Marcina 10 i 12.

 

Aktualnie z zamku nie zostało dużo. Jak wspomnieliśmy, zabudowania znajdujące się na zamku uległy zniszczeniu w trakcie II wojny światowej. Wcześniej rozebrano również część murów obronnych. Ze zniszczeń odbudowano tylko kaplicę św. Marcina, a także sąsiedni dom – aktualnie klasztor. Praktycznie jedyny ocalały fragment zamku to XIII-wieczna kaplica.

 

Niestety, pozostałości zasadniczego budynku zamkowego nie są dostępne do zwiedzania. Można jednak oglądać je z zewnątrz podczas spaceru po Ostrowie Tumskim.

 

Wobec tego wtedy, gdy chcemy zapoznać się bliżej z dawną historią Wrocławia, warto zapoznać się również z zabudowaniami znajdującymi się na Ostrowie Tumskim, a także z pozostałościami dawnego zamku i kaplicami. Stanowią one interesującą kartę w historii miasta, która także dzisiaj świadczy o jego dawnej świetności.