Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że mennica we Wrocławiu działała już w czasach piastowskich. Wybijano wówczas różne monety, które używane były przez mieszkańców okolicznych terenów. Mennica we Wrocławiu zakończyła swoją działalność dopiero w latach czterdziestych XIX wieku.

 

Warto wobec tego poznać, jakie monety wybijano na przestrzeni dziejów we Wrocławiu. Wiele z nich jest obecnie unikatami i ma bardzo wysoką wartość kolekcjonerską!

 

Czasy piastowskie

Swoją działalność pierwsza wrocławska mennica rozpoczęła już w XI wieku. Była to wtedy największa mennica na terenie całego Śląska.

 

W okresie rozbicia dzielnicowego, które miało miejsce w XII-XIV wieku, we Wrocławiu monety wybijali między innymi Bolesław I Wysoki, Henryk I Brodaty, Henryk II Pobożny oraz Henryk VI Dobry. Wybijano wtedy duże brakteaty (cienkie, jednostronne monety) o wysokiej zawartości srebra, kwartniki śląskie – była to pierwsza „grubsza” moneta w Europie Środkowej, a także halerze wrocławskie, które były odmianą denara.

 

Panowanie Habsburgów

Od XVI wieku Mennica Wrocławska wybijała już inne monety. Zaliczały się do nich między innymi dukaty (złote lub srebrne monety używane powszechnie w Europie), talary (duże srebrne monety o wysokiej wartości), guldeny, a także monety Stanów Śląskich i monety Stanów Ewangelickich.

 

Okres pruski

W 1741 Fryderyk II Wielki, król Prus, zajął Wrocław oraz większą część Śląska. Wówczas mennica we Wrocławiu prowadziła działalność na potrzeby królestwa.

 

W tym czasie wybijano monety dla Księstwa Oleśnickiego oraz monety Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

 

Numizmatyka we Wrocławiu

Osoby, które zainteresowane są numizmatyką, mogą również we Wrocławiu odwiedzić kilka interesujących miejsc, aby zapoznać się bliżej z różnymi monetami, także tymi bitymi we Wrocławiu.

 

Na uwagę zasługuje Muzeum Narodowe we Wrocławiu, w którym możemy oglądać różne eksponaty związane ze Śląskiem. Okresowo prowadzone są również wystawy związane z numizmatyką. Na uwagę zasługuje również Muzeum Sztuki Medalierskiej, które działa jako oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Znajdują się tam różne medale, medaliony, plakiety, odznaki.