Wrocław jest pełen interesujących muzeów. Jednym z ciekawych miejsc jest Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, które stanowi muzeum sztuki ludowej Dolnego Śląska. Przed II wojną światową nie istniało we Wrocławiu specjalne muzeum o profilu etnograficznym. Placówka tego rodzaju została otwarta w 1954 roku. Co możemy zobaczyć w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu?

 

Powstałe we Wrocławiu Muzeum Etnograficzne prezentuje wiele interesujących eksponatów pochodzących sprzed lat, które pochodzą głównie z terenu Dolnego Śląska.  W 1999, gdy założono Muzeum Miejskie Wrocławia, które zajęło cały gmach Pałacu Królewskiego, Muzeum Etnograficzne zmieniło swoją siedzibę. Obecnie jest ono dostępne w dawnym Letnim Pałacu Biskupów Wrocławskich przy ul. Traugutta 111/113, gdzie w maju 2006 roku otwarto pierwszą wystawę stałą.

 

Zbiory Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu

Pierwsza wystawa została zorganizowana w roku 1965 i prezentowała ona problematykę kultury wsi dolnośląskiej w latach 1945-1965. Nawiązywała do niej otwarta w 1985 roku wystawa stała „Stare i nowe wsi dolnośląskiej”. Od tego czasu powstało także wiele wystaw, które poświęcone zostały temu kręgowi tematycznemu.

 

Po zmianie swojej siedziby poprzednią wystawę stałą wymieniono na nową, która została zatytułowana „Dolnoślązacy – pamięć, kultura, tożsamość”. Prezentuje ona codzienne życie Dolnoślązaków, w tym ich systemy wartości, odświętne obrzędy, sposób adaptacji do nowych warunków po II wojnie światowej.

 

Dolnośląskie rzemiosła, które możemy zobaczyć na wystawie, to między innymi bednarstwo, tkactwo, garncarstwo, kowalstwo, piernikarstwo, snycerka. Można zobaczyć także, jak wyglądały wnętrza chłopskich domów sprzed lat. To wyjątkowa okazja to przeniesienia się w przeszłość i bliższego zapoznania się z wiejską kulturą ludową na przestrzeni wieków.

 

W Muzeum Etnograficznym organizowane są także wystawy czasowe.

 

Muzeum Etnograficzne

Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Traugutta 111/113

50-419 Wrocław

 

Dojazd tramwajem 3 i 5 w kierunku na Księże Małe.

Przystanek przy pl. Zgody.