Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest największe w całej Europie. Dotyczy ono w szczególności okresu zimowego, gdy indywidualne gospodarstwa domowe zaczynają korzystać z paliw stałych. Problem ten dotyczy również Wrocławia, gdzie także w zimie notuje się bardzo wysokie wskaźniki niebezpiecznych pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10

 

Smog uznawany jest za jeden z głównych powodów chorób układu oddechowego. Również zanieczyszczenie powietrza sprzyja chorobom układu krążenia oraz serca. W okresie zimowy, gdy stężenie szkodliwych substancji jest najwyższe, notuje się znacznie więcej zawałów niż o innych porach roku!

 

W jaki sposób sprawdzić jakość powietrza we Wrocławiu?

Gdy chcemy sprawdzić jakość powietrza we Wrocławiu, możemy zrobić to obecnie całkowicie przez internet. W tym celu należy wejść na odpowiednie strony internetowe prezentujące aktualne wskaźniki ze stacji pomiarowych. Możemy skorzystać również z aplikacji na smartfony, które również przekazują aktualne informacje.

 

We Wrocławiu znajduje się 5 stacji monitorujących powietrze, które są obsługiwane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

 

Jak chronić się przed smogiem?

Gdy nie chcemy narażać się na niebezpieczne skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem, powinniśmy przede wszystkim śledzić wskaźniki i nie wychodzić na zewnątrz lub ograniczyć wychodzenie wtedy, gdy są one alarmujące. Nie powinniśmy również uprawiać sportów w tym okresie – wówczas pochłaniamy znacznie więcej szkodliwych substancji.

 

Jeżeli jednak nie możemy pozostać w domu, możemy dla bezpieczeństwa zaopatrzyć się w specjalne maseczki antysmogowe. Są one wyposażone w specjalne filtry, które blokują niebezpieczne pyły powstające podczas spalania paliw, a także unoszące się z dróg i budów. Maseczki dostępne są w różnych wariantach do wyboru – podstawowe, dla sportowców. Należy pamiętać o tym, że maseczki lub filtry powinno się wymieniać regularnie, ponieważ z czasem tracą one swoje właściwości.