Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że we Wrocławiu znajduje się fosa miejska. Co więcej, Wrocław jako jedno z nielicznych miast posiada stale wypełnioną wodą i dobrze zachowaną fosę miejską!

 

Fosa przy ulicy Podwale

Fosa Miejska we Wrocławiu jest pozostałością skomplikowanego systemu umocnień miasta, który w dużej mierze bazował na naturalnych oraz sztucznych odcinkach Odry oraz Oławy. Do dzisiaj zachowały się fragmenty fosy znajdujące się wzdłuż ulicy Podwale. W przeszłości były one elementem umocnień zewnętrznego pierścienia otaczającego miasto.

 

W tej chwili pas zieleni wzdłuż fosy, a także Odry nazywany jest Promenadą Staromiejską. Można przejść się tutaj na spacer i spędzić miło czas wśród zieleni w samym centrum miasta.

 

Fosa wewnętrzna i zewnętrzna

We Wrocławiu znajdowała się również fosa wewnętrzna, która nazywana była Oławą Miejską albo Czarną Oławą. Została ona zbudowana już w XIII wieku. Wkrótce jednak wytyczono drugą, czyli zewnętrzną linię fortyfikacji z jeszcze jedną fosą.

 

W przeszłości fosa zewnętrzna przebiegała bardziej na północ. Przy fosie znajdował się mur z basztami, które potem zostały uzupełnione o basteje. W XVII wieku zastąpiono je obwodem bastionowym, co zmieniło nieco przebieg fosy.

 

Likwidacja Fosy Miejskiej we Wrocławiu

Gdy miasto zostało zajęte w XIX Wieku przez wojska Związku Reńskiego pod wodzą Hieronima Bonapartego, fortyfikacje nakazano wyburzyć. Zasypywano wtedy także kolejne fragmenty obu fos – wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Fosa wewnętrzna została całkowicie zlikwidowana około 1869 roku. Aktualnie na jej miejscu przebiega trasa W-Z. Z fosy zewnętrznej zachowały się tylko fragmenty, o których wspomnieliśmy wcześniej – można podziwiać je także i teraz podczas spacerów.

 

Z systemu bastionów, które niegdyś broniły Wrocławia, pozostały dwa wzgórza: Wzgórze Liebicha (Liebichhöhe), zwane dziś Wzgórzem Partyzantów, na którym kiedyś znajdowała się wieża, oraz Wzgórze Holteia (Holteihöhe), obecnie określane jako Wzgórze Polskie. Można odwiedzić je podczas wizyty we Wrocławiu.